_MG_3723_ACR_edited.jpg

Excursioner

Planerade exkursioner 2022:

  • Vårvandring den 7 maj till Nuckarsfors i Nurmijärvi 

  • En längre utfärd (förlängt veckoslut)

  • Traditionsenlig utfärd i Pellinge den 9 augusti

  • Ruskavandring i oktober 9.10.2022 - Sibbo storskog - samling vid strandgatans parkering  kl.09.00 

 

Också andra exkursioner kan komma i fråga om det finns intresse.

Dessutom ”spontana exkursioner” som är svåra att planera långt i förväg. Initiativtagaren till dessa utannonserar exkursionen i föreningens Facebookgrupp "Kamera -67"