top of page
klubba_edited_edited.jpg

Styrelsen för år 2023

 

 • Mathias Grönqvist, ordförande​mathias(at)kamera67.fi
   

 • Micki Kulju, viceordförande
  mickikulju (at) gmail.com

   

 • Alf Stenvall
  alf.stenvall (at) gmail.com

   

 • Carina Thuring, kassör
  carina.thuring (at) gmail.com

   

 • Tom Fors, sekreterare
  tom.p.fors (at) gmail.com

   

 • Johan Andersson
  johand6363 (at) gmail.com

   

 • Gugi Väänänen
  g.vaananen (at) gmail.com​

   

 • Magnus Östman
  magnus.ostman (at) sulo.fi

   

 • Richard Emeleus 
  richardemeleus (at)gmail.com

Webbansvariga:

Jan Fröjdman

Mathias Grönqvist

bottom of page