Styrelsen för år 2020

 

Magnus Östman, ordförande

  • magnus.ostman (at) sulo.fi

Alf Stenvall, viceordförande

  • alf.stenvall (at) gmail.com

Tom Fors, sekreterare

  • tom.p.fors (at) gmail.com

Tia Tallberg, kassör

  • tia.tallberg (at) gmail.com

Carina Thuring

  • carina.thuring (at) gmail.com

Johan Andersson

  • johand6363 (at) gmail.com

Mathias Grönqvist

  • mathias.gronqvist (at) gmail.com

Gugi Väänänen

  • g.vaananen (at) gmail.com

Leif Wickholm

  • leif.wickholm (at) hotmail.com

Kamera -67 rf. 

Samlingsplats:

Segerstråles kabinett

Kulturhuset Grand

Biskopsgatan 28

06100 Borgå

E-post: kamera67@gmail.com

IBAN: FI32 4050 1050 0228 95

Medlemsavgift 20€/år

Copyright © Kamera -67