Styrelsen för år 2021

 

Magnus Östman, ordförande

  • magnus.ostman (at) sulo.fi

Alf Stenvall, viceordförande

  • alf.stenvall (at) gmail.com

Tom Fors, sekreterare

  • tom.p.fors (at) gmail.com

Tia Tallberg, kassör

  • tia.tallberg (at) gmail.com

Carina Thuring

  • carina.thuring (at) gmail.com

Johan Andersson

  • johand6363 (at) gmail.com

Mathias Grönqvist

  • mathias.gronqvist (at) gmail.com

Gugi Väänänen

  • g.vaananen (at) gmail.com

Micki Kulju

  • mickikulju (at) gmail.com