Bjarne Backmans minnestävling

 

Den tidigare sommartävlingen ersattes år 2019 med en årligen återkommande tävling för att hedra minnet av föreningens långvariga styrelsemedlem och eldsjäl, Bjarne Backman, som avled hösten 2017.

 

Bjarne Backman var en ivrig naturfotograf med svampar och fjä­rilar som favoritmotiv. Han tvekade aldrig att gå ned på marken för att få fina närbilder av svampar, fjärilar och andra småkryp. Temat för minnestävlingen 2021 är ”Småkryp”. Varje deltagare får tävla med tre bilder som ska vara tagna under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Ytterligare information ges senare. I övrigt gäller till tillämpliga delar samma regler som för månadstävlingarna.

phoca_thumb_l_svampfoto.jpg

foto Magnus Östman

Tävlingarna