top of page

Bjarne Backmans minnestävling

 

Den tidigare sommartävlingen ersattes år 2019 med en årligen återkommande tävling för att hedra minnet av föreningens långvariga styrelsemedlem och eldsjäl, Bjarne Backman, som avled hösten 2017.

phoca_thumb_l_svampfoto.jpg

foto Magnus Östman

Bjarne Backman var en ivrig naturfotograf med svampar och fjä­rilar som favoritmotiv. Han tvekade aldrig att gå ned på marken för att få fina närbilder av svampar, fjärilar och andra småkryp. Temat för minnestävlingen år 2022 är ”Flora i färg”. Varje deltagare får tävla med tre bilder som ska vara tagna under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Ytterligare information ges senare. I övrigt gäller till tillämpliga delar samma regler som för månadstävlingarna. Deadline 30.9.2022

Bilderna skall skickas senast fre 30.9 kl. 21 per epost till kamera67@gmail.com

Vandringspriset sedan 2019

Tävlingarna

bottom of page