Reseberättelser

Exkursioner 2020 i korthet

Under året arrangerade föreningen tre exkursioner och resor. Målen var Utö, Pellinge och Valkmusa. Deltagarantalet varierade mellan 4 och 12. Populärast var utfärden till Pellinge, med 12 deltagare. Årets längsta utfärd gjordes 2 - 4 oktober till Utö och den hade 11 deltagare. Ruskavandringen 10.10 i Valkmusa nationalpark hade fyra deltagare.

 

Exkursioner 2019 i korthet

Under året arrangerade föreningen tre exkursioner och resor. Målen var Mäntsälä, Åland och Pellinge. Deltagarantalet varierade mellan 7 och 14. Populärast var utfärden till Pellinge, med 14 deltagare. Årets längsta resa gjordes 27 juni - 1 juli till Åland var vi besökte bl.a Mariehamn och Kökar och varifrån vi seglade med allmogebåt till Källskär och Idö. På Ålands resan var vi 11 deltagare, det mesta vi varit på en långresa. Den planerade Ruskavandringen 12.10 i Valkmusa nationalpark måste inställas på grund av dåligt väder.

Exkursioner 2018 i korthet

Under året arrangerade föreningen fyra exkursioner och resor. Målen var Lojo, Stockholm, Klovharun och Noux nationalpark. Deltagarantalet varierade mellan fem och 14. Populärast var utfärden till Klovharun, som hade 14 deltagare. Årets längsta resa gjordes 14 - 17 juni till Stockholm och den hade sex deltagare.

Kamera-67 på Ösel år 2010 (PDF)