top of page

Kamera-67 håller på att förnya stadgarna för föreningen. / Kamera-67 on uudistamassa sääntöjään.

Kamera-67 förnyar föreningens stadgar. Förändringen gäller övergången från ett årsmöte till två, det vill säga vår- och höstmöten, samt möjligheten att hålla distansmöten. Styrelsen har jobbat fram ett nytt förslag av nya stadgar och kommer att skicka en kallelse till ett extra möte som ska hållas under hösten, på det mötet röstar medlemmarna om de nya stadgarna. Enligt den preliminära tidsplanen skulle de nya reglerna träda i kraft i början av 2024. De gällande stadgarna finns på vår hemsida: https://fi.kamera67.fi/stadgar

Hei! Kamera-67 on uudistamassa sääntöjään. Muutos koskee siirtymistä yhdestä vuosikokouksesta kahteen eli kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdollisuutta järjestää etäkokouksia. Hallitus valmistelee sääntöuudistusta ja lähettää kutsun syksyllä järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen, jossa asiasta päätetään. Alustavan aikataulun mukaan uudet säännöt tulisivat voimaan vuoden 2024 alusta. Nykyiset säännöt löytyvät kotisivuiltamme: https://fi.kamera67.fi/stadgar


Förslag på nya stadgar går att läsa här / Uusi sääntöehdotus : https://docs.google.com/document/d/1YGUffDlTWD9kUatgO4MtjeSNxx2v_MiVImcR03ynF6E/edit?usp=sharing

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Årsmöte / Viosikokous

Februari- och årsmöte tisdagen den 13.2 kl. 18.30 i Arlanderkabinettet i Grands andra våning. Hit kommer du genom D-dörren vid parkeringen mot Stadshusgatan. Härifrån går du genom aulan och uppför tra

Januarimötet / Tamikkun Kokous 2024

Januarimötet tisdagen den 9.1 kl. 18.30 i Arlanderkabinettet i Grands andra våning. Hit kommer du genom D-dörren vid parkeringen mot Stadshusgatan. Härifrån går du genom aulan och uppför trapporna til

bottom of page