top of page

Årsmötet 11.2.2022

Årsmötet var tisdagen 11..2 kl.18.30

Mötet hölls på Google Meet pga. av Covid-19 restriktionerna


Närvarande :

Närvarande: Magnus Östman, Nicke Montonen, Camilla Stjernvall; Mathias Grönqvist, Carina Thuring, Gugi Väänänen, Staffan Weckman, Johan Andersson, Micki Kulju, Tia Tallberg, Tom Fors, Alf Stenvall, Jan Fröjdman, Laura Reijonen och Lars-Johan Nyholm


På mötet fungerade Magnus Östman som mötesordf.

Mathias Grönqvist och Camilla Stjernvall fungerade som både protokolljusterare och rösträknare.


Årsmötet valde Mathias Grönqvist till klubbens ordförande för 2022


Magnus avslutar mötet kl 19:37

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Årsmöte / Viosikokous

Februari- och årsmöte tisdagen den 13.2 kl. 18.30 i Arlanderkabinettet i Grands andra våning. Hit kommer du genom D-dörren vid parkeringen mot Stadshusgatan. Härifrån går du genom aulan och uppför tra

Januarimötet / Tamikkun Kokous 2024

Januarimötet tisdagen den 9.1 kl. 18.30 i Arlanderkabinettet i Grands andra våning. Hit kommer du genom D-dörren vid parkeringen mot Stadshusgatan. Härifrån går du genom aulan och uppför trapporna til

bottom of page