top of page

Intresserad att komma med i föreningen?

Kom gärna med på ett månadsmöte eller en exkursion!


Medlemsavgiften är 25 euro och betalas till konto FI32 4050 1050 0228 95.
Senast sista mars.

Saknar vi din e-postadress så meddela den gärna till oss så kan vi skicka medlems faktura per e-post nästa gång. Fyll i din e-postadress här

 

Betald medlemsavgift är en förutsättning att få delta i månadstävlingarna. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar svarar gärna på frågor om föreningens verksamhet.

Vi träffas den andra tisdagen i månaden (förutom juni till augusti) kl.18.30 i Kulturhuset Grand på andra våningen i Arlander kabinettet.  
Adress: Biskopsgatan 28, 06100 Borgå. Ingång D-dörren
Se här var du går in (d-dörren)

Beskrivning av medlemsregister

Publicerad 22 september 2018

(Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §, artikel 13 i GDPR)

 

17.9.2018

 

1. Registerhållare

Kamera-67 r.f.

Magnus Östman

Bergvägen 4a 8

07955 Tessjö

 

2. Existerande register

a) Medlemsregister för utskick av medlemsinformation. Lagras med programmet ”Kontakter” på ordförandes dator.

b) Medlemsregister för registrering av medlemsavgifter. Lagras som excel-fil och som pdf-filer på kassörens dator.

 

3. Användningssyften

a) Används för utskick av medlemsinformation om föreningens kommande aktiviteter per e-post. Medlemmarna har frivilligt uppgett sina e-postadresser och är medvetna om hur dessa används.

b) Används för att bokföra inkomna medlemsavgifter för att vid behov kunna skicka ut betalningspåminnelser.

 

4. Registrens innehåll

a) Medlemmars namn och e-postadress

b) Medlemmars namn och notering om huruvida medlemsavgiften är betald.

 

5. Principer för hanteringen av registren

Registeruppgifterna hanteras och uppdateras i första hand av ordförande och kassören, i andra hand av övriga styrelsemedlemmar. En medlem har rätt att ta del av uppgifter som berör hen. En medlems personuppgifter avlägsnas ur registret då hen så önskar. Medlemmar som inte betalt medlemsavgiften avlägsnas ur registren.

Registeruppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

bottom of page