Intresserad att komma med i föreningen?

Kom gärna med på ett månadsmöte eller en exkursion!

Medlemsavgiften är 20 euro och betalas till konto FI32 4050 1050 0228 95.

Betald medlemsavgift är en förutsättning att få delta i månadstävlingarna. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar svarar gärna på frågor om föreningens verksamhet.

Beskrivning av medlemsregister

Publicerad 22 september 2018

(Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §, artikel 13 i GDPR)

 

17.9.2018

 

1. Registerhållare

Kamera-67 r.f.

Ordf. Magnus Östman

Bergvägen 4a 8

07955 Tessjö

 

2. Existerande register

a) Medlemsregister för utskick av medlemsinformation. Lagras med programmet ”Kontakter” på ordförandes dator.

b) Medlemsregister för registrering av medlemsavgifter. Lagras som excel-fil och som pdf-filer på kassörens dator.

 

3. Användningssyften

a) Används för utskick av medlemsinformation om föreningens kommande aktiviteter per e-post. Medlemmarna har frivilligt uppgett sina e-postadresser och är medvetna om hur dessa används.

b) Används för att bokföra inkomna medlemsavgifter för att vid behov kunna skicka ut betalningspåminnelser.

 

4. Registrens innehåll

a) Medlemmars namn och e-postadress

b) Medlemmars namn och notering om huruvida medlemsavgiften är betald.

 

5. Principer för hanteringen av registren

Registeruppgifterna hanteras och uppdateras i första hand av ordförande och kassören, i andra hand av övriga styrelsemedlemmar. En medlem har rätt att ta del av uppgifter som berör hen. En medlems personuppgifter avlägsnas ur registret då hen så önskar. Medlemmar som inte betalt medlemsavgiften avlägsnas ur registren.

Registeruppgifterna lämnas inte ut till tredje part.