Månadsmöten och månadstävlingar

NOTERA! På grund av Covid-19 pandemin kan det vara att mötet hålls enbart virtuellt. Följ med facegroup gruppen och epost för vidare information.

Månadsmötena hålls som tidigare den andra tisdagen i månaden klockan 18:30 under tiden januari–maj och augusti–december.

Mötesdatum 2020: 14 januari, 11 februari (årsmöte), 10 mars, 14 april, 12 maj, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Plats: Segerstråles kabinett i kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå.

Under mötena hålls bildvisningar, föredrag och månadstävlingar enligt tidigare mönster.

Inbjudna bildvisare är preliminärt Jonna Østbye, Merja Elisabeth Kiviluoma, Annette Sundström och Tero Marin.

Dessutom kommer föreningens egna medlemmar att ha kortare bildvisningar. Meningen är att dessa bildvisningar ska fungera som diskussionsunderlag för mötesdeltagarna och ge dem inspiration och nya idéer.

Kortare anföranden av medlemmarna om fotoböcker, andra kameraklubbars program, egna erfarenheter av kamerautrustning och bildbehandling etc. är mycket välkomna.

Månadstävlingar hålls på månadsmötena under vinter, vår och höst liksom tidigare. Se teman för månadstävlingarna här. Den sista månadstävlingen för året är samtidigt en tävling om Kar-Fotos vandringspris och har i år temat "Höstens färger" ( se detaljer här). Årets sista månadsmöte i december kombineras eventuellt med en julfest.

I mån av möjlighet anlitas utomstående domare, lämpligen samma personer som är inbjudna som bildvisare eller föredragshållare.

Kamera -67 rf. 

Samlingsplats:

Segerstråles kabinett

Kulturhuset Grand

Biskopsgatan 28

06100 Borgå

E-post: kamera67@gmail.com

IBAN: FI32 4050 1050 0228 95

Medlemsavgift 20€/år

Copyright © Kamera -67