Klubb_ACR_crop_edited.jpg

Månadsmöten och månadstävlingar

Månadsmötena hålls som tidigare den andra tisdagen i månaden klockan 18:30 under tiden januari–maj och augusti–december.

Mötesdatum 2021: 12 januari, 9 februari (årsmöte), 9 mars, 13 april, 11 maj, 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 december

Plats: Segerstråles kabinett i kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå.

Under mötena hålls bildvisningar, föredrag och månadstävlingar enligt tidigare mönster.

Inbjudna bildvisare år 2021 är preliminärt Jonna Østbye, Nette Meriluoto och Eeva Roos

Dessutom kommer föreningens egna medlemmar att ha kortare bildvisningar. Meningen är att dessa bildvisningar ska fungera som diskussionsunderlag för mötesdeltagarna och ge dem inspiration och nya idéer.

Kortare anföranden av medlemmarna om fotoböcker, andra kameraklubbars program, egna erfarenheter av kamerautrustning och bildbehandling etc. är mycket välkomna.

Månadstävlingar hålls på månadsmötena under vinter, vår och höst liksom tidigare. Se teman för månadstävlingarna här. Den sista månadstävlingen för året är samtidigt en tävling om Kar-Fotos vandringspris och har i år temat "Stadens ljus" ( se detaljer här). Årets sista månadsmöte i december kombineras eventuellt med en julfest.

I mån av möjlighet anlitas utomstående domare, lämpligen samma personer som är inbjudna som bildvisare eller föredragshållare.