Valokuvauksen katto järjestöjä Suomessa / Tak-organisationer för fotografi i Finland

https://finnfoto.fi/

Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry

http://www2.sksl.fi/

Suomen Kameraseurojen Liitto ry (SKSL)

http://www2.sksl.fi/jarjesto-ja-yhteistiedot/jasenseurat/

SKSL jäsenseurat

 

Några fotoklubbar i Finland med svenska som huvudspråk

http://www.afk.fi/aktuellt/

(grundad 1889 i Helsingfors)

https://www.biofoto.fi/

(svenskspråkig naturfotoförening i Finland)

https://fotoklubbenknappisarna.com/

(grundad 2003 i Korsholm)

http://www.obscurafoto.org/site/

(verksam på Åland)

http://www.hangofotoklubb.com/

(verksam i Hangö)

http://ekenasfotoklubb.org/

(verksam inom västra Nyland)

http://www.jakobstadsfotoklubb.com/

(verksam i Jakobstad)

http://fotoklubben.fi/

(Fotoklubben Pictura, verksam inom Åbo Akademi sedan 2003)

 

Kaakkois-Suomen kamerakerhoja / Kameraklubbar i sydöstra Finland

https://www.loviisankameraseura.fi/

(Loviisan Kameraseura ry / Lovisa Kameraklubb rf)

http://www.sksl.fi/kymen.kamerat/

(Kymen kamerat ry)

https://www.kouvolankameraseura.net/

(Kouvolan kameraseura)

http://www.kamera73.fi/

(Kamera-73 Kuusankoski ry)

 

Kamera 67 egna länkar /omat linkit

Kamera-67 Flickr profil

Kamera -67 rf. 

Samlingsplats:

Segerstråles kabinett

Kulturhuset Grand

Biskopsgatan 28

06100 Borgå

E-post: kamera67@gmail.com

IBAN: FI32 4050 1050 0228 95

Medlemsavgift 20€/år

Copyright © Kamera -67