top of page

Bjarne Backmans minnestävling 2021

Tävlingsresultat för Bjarne Backmans minnestävling 2021
Tema: Småkryp
Domare: Marcus Rosenlund

Domarkommentarer

1. Kampen III - Micki Kulju 

Jag valde denna bild som vinnare i tävlingen. Valet var svårt, det var många utmärkta bidrag. Men den här har, förutom att den är utmärkt fototekniskt och kompositionsmässigt, en fin story som den berättar, en story om liv och död. En där kampens utgång ännu inte är given. Tittaren får själv avgöra hur det gick för skalbaggen. Naturens skönhet och brutalitet i en och samma bild.

2. Sudenkorennon ruokahetki - Laura Reijonen

Trollsländan, ett levande fossil som har hållits mer eller mindre oförändrad i 320 miljoner år. Effektivaste jägaren av alla djur på jorden, tar mer än 90% av allt byte den ger sig efter. Och här har vi en utmärkt bild av trollsländan i färd med att förtära sin fångst. Bra komposition och skärpa av en insekt som är svår att fånga på bild.

3. Verkkosiipinen - Tom Reijonen

En slående, minimalistisk bild av en insekt som är så tunn och skör att man väntar sig att den är gjord av glas. Objektet är väl isolerat med grunt skärpedjup, ändå så att hela insekten är i fokus. Fint jobb med att få fram detaljerna.

bottom of page