top of page

April 2021

Tävlingsresultat för april 2021
Tema: Former

Domare: LoKa

© Copyright Kamera-67

Domarkommentarer

Bilderna beundrade av:

Marko Pellikka, Antti Seppälä EFIAP/g SkslE, Kenneth Granell, Heikki Arola AFIAP SkslE, Ari Haimi EFIAP SkslE.

 

Förhands aningar: Kamera 67 är en förening förankrad i naturfotografi. Detta är alltså en ren fördom. Former för tankarna till havsstranden och till berg, formade av is och vatten. Domarrådet skulle gärna se design möbler. Vissa tänkte igen på speciella former skapade av naturen som t.ex träd.

 

LoKa har modigt, via sina nätverk, skickat sina bilder världen runt. Oslo Kameraklubb önskade av våra bilder inte bara ögonfägnad utan även berättelsevärde. Kanske Borgåbornas kommer att innehålla en berättelse. Temat bestyrker ju inte riktigt detta men vi inväntar med intresse. Allt detta innan vi sett en enda bild. Vi fick åsikter om våra egna bilder från Iisalmi kameralubb. Mer uppmärksammhet….. Nu är det vår tur att begrunda bildernas karaktär som domare.

Efter första omgången verkade bildsamligen vara av mycket hög teknisk kvalitet. Fina bilder tekniskt sett. Ett brett sortiment av motiv men människoformer fattades. I layoutens efterbehandling upptäcktes lite brådska. Mer övervägande och nogrannhet efterlyses i en del bilder.

Efter andra rundan fanns det kvar 13 bilder. Ett lyckotal för några. Temat Form förde bilderna vidare till andra rundan då spelet hårdnade. Diskussionerna blev allt längre. Vi var tvugna att ta till röstning med handuppräckning.

Till slut återstod fem bilder att placeras i ranking ordning. De två bästa bilderna fick fyra röster var. Placering nr. fem blev också klar i ett nafs. Positionerna tre och fyra förorsakade en lång diskussion. Till slut avgjorde Ordförandes röst. Diskussionen pågick dock ännu länge…..

Post scriptum: Bland bilderna fanns motiv från hav till öknens dyner. Från naturbilder till design bilder. Temat hade behandlats i ett mycket brett fält. Domarrådets lördag flöt behagligt fram, drömmande om resor och beundrande bilder. LoKa tackar för förtroendet.

1. Födda ur havet - Jan Fröjdman

 

Bilden steg till toppen helt stilla född ur domarnas allmänna åsikt. Den stilla, rofyllda bilden steg förbi de annars färgrika och glädjefyllda fina skapelserna. Denna bild tål att beskådas länge! Bildens namn uppmärksammades först då beslutet var fattat. Passar bilden utmärkt.

2. Form - Johan Andersson

 

En mycket ovanlig vy. De undulerande formerna fångar blicken. Bilden fick med sin karaktär domarna att tystna. Bilden talade för sig själv. En vy som sällan setts. Inte is utan torkat vatten. Naturen själv har målat en tavla.

3. Huhtikuun yökahvilla - Laura Reijonen

 

Den mest omtvistade bilden. Starka kontraster och färger. För tanken till grafik. Hur bilden skapats väckte nyfikenhet. En ny stil. Man kommer att tänka på 20-talets avantgarde konst i Ryssland.

4. Sand dyner - Magnus Östman

 

En av domarna öppnade sig och sade att bilden fick honom att önska sig till bildens plats. Man saknade en story och detaljer. Samtidigt förblev podieplatsen en dröm. Blicken flyttar sig med lätthet längs dynens krön på ett finurligt sätt. Perfekt inramning. Temat Form uppfylldes till fullo. En av de bilder som väckte stor discussion.

5. Sandhav - Magnus Östman

 

Bildens mittfält ansågs för tomt. Då vi förstorade bilden beundrade vi sandens fina former. Härvidlag diskuterades HDR. Skuggornas mörka punkter och molnens ljus dito skulle ha kunnat pressats ihop inom skalans kriterier. Detta är ju redan tekniska klurigheter och kanske snobberi. I denna bild saknar man inte spår av människan. Till slut täcker ju sanden de spår människan lämnar efter sig.

bottom of page