top of page

Mars 2022

Tävlingsresultat för mars 2022
Tema: Orange

Domare: Henrik Edlund

© Copyright Kamera-67

​Domarkommentarer

1. Fastisad - Kerstin Hafren

En bild som vid första anblicken känns som den är tagen under vatten. Men vid närmare betraktelseser jag vattenytan, reflektionerna av det orangefärgade nätet i vattnet, samt skuggreflektionernalängre bort, i isen. Tankeväckande. Finurligt.

2. Geometri - Jan Fröjdman

Jag tänker att naturen är förträfflig. Alltid. Och samtidigt som jag kan se framför mig oändligt mångaliknanden bilder från samma stund, lika förträffliga som den här, är den här ändå unik.Solreflektionerna skapar en geometrisk form som känns nästan otrolig.

3. The Look - Niklas Montonen

Fina toner i lågdagarna, förstärker känslan av hundpälsen. Känslan av närhet förstärks förstås av denvarma tonen, men också av att nosen är oskarp, det gillar jag. Det som bryter det tillsynes klassiskaär hur bilden är beskuren, rakt igenom hundens vänstra öga. Väcker frågor, vilket jag som en aktivbetraktare, tackar för.

4. Prosecco - Micki Kulju

Någonting vibrerande med färgerna, nästan som om färgerna skär. Men så inser jag de ju ärkomplementfärger och att det nog är det bildliga innehållet som väcker frågor, inte färgerna i sigsjälva. Så som jag betraktar bilden, okommenterad, utan kontext, är den mycket kryptisk. Menintressant - tankarna far än hit än dit. En fest som spårat ur? En dokumentationsbild från någonfilminspelning?

5. Värme - Mathias Grönqvist

En bild som ett dokument. Ett neutralt registrerande: en brasa i vinterlandskap. Inget mer, ingetmindre. Bildbehandlingen förstärker den känsla, en försiktig färgskala, avsaknaden av blått, ingenvignettering, vilket i sig självt ger en nästan lite ödslig känsla. Jag blir fundersam, var ärmänniskorna?

bottom of page