top of page

Maj 2021

Tävlingsresultat för maj 2021
Tema: Minnen

Domare: Peter Nylund

© Copyright Kamera-67

Domarkommentarer

Allmänt

Minnen är ett  tema som kan tolkas på många sätt, vilket också syns i dessa bilder. Det är också ett tema som kanske mer än många andra har potential att påverka betraktaren beroende på dennes egna minnen, och jag ganska långt fokuserat på de känslor bilderna har väckt hos mig.

 

1. Blickar tillbaka - Jan Fröjdman

En bild som träffade mig rätt i hjärtat. En, som jag ser det, återblick på en yngre version av sig själv genom eller via elden. En härlig bildidé och tekniskt bra utförd.

 

2. Isänmaan puolesta - Laura Reijonen

Ett minne som inte ska glömmas. De allvarsamma blickarna understryker de svåra tiderna för landet och rubriken låter förstå att de unga männen på bilden stupade för fosterlandet. Ett välgjort stilleben som väcker känslor.

 

3. Nuoruusmuistoja - Tom Reijonen

En klart gladare bild än de två första. En väl utförd bild av vägen genom barndom och ungdom. Undertonen av hur allt också går från lek till mera allvar ger en extra dimension åt bilden.

 

4. Muistoja Almatädiltä - Gugi Väänänen

Ett tekniskt sett högklassiskt stilleben med föremål från svunna tider. Färgerna förstärker känslan av ålder.

 

5. Väggdekorationer - Mikael Laaksonen

Bilden väcker frågor om vad som egentligen var på väggen och varför.  Man blir nyfiken och dröjer länge vid bilden då fragmenten som syns inte ger någon ledtråd om helheten, om en sådan ens funnits.

bottom of page