top of page

Regler för årets fotograf-tävlingen

 

Teman för månadstävlingarna

I månadstävlingarna deltar man med digitala bildfiler, frånsett decembertävlingen. Decembertävlingen har separata regler.

Teman för månadstävlingarna bestäms av styrelsen och tillkännages i god tid.

Dessa teman gäller år 2023
 

 • Januari: Porträtt

 • Februari: Min Hemstad

 • Mars: Djupet

 • April: Liver runt Borgå å

 • Maj: Hudlös (sårbar/känslig)

 • September: Sockerbit  

 • Oktober: Sagolik

 • November: Ledanden linjer

 • December: Bokeh (max. 2 A4 pappersutskrifter)

Pris och poäng

- Årets fotograf tilldelas ett vandringspris.

- Månadens bild premieras med ett pris.

- placeringarna 1 – 5 får poäng. Den fotograf som under året fått flest poäng är årets fotograf.

- poäng ges enligt följande:

1:a plats 5 poäng

2:a plats 4 poäng

3:e plats 3 poäng

4:e plats 2 poäng

5:e plats 1 poäng

- Bjarne Backmans minnestävling är också en deltävling för årets fotograf tävlingen och poängsätts likt månadstävlingen med skalan 1-5

 

Rätt att delta

- Endast föreningens (Kamera-67) medlemmar kan delta i tävlingarna. Det innebär att deltagaren ska ha betalt gällande medlemsavgift efter att den slagits fast av årsmötet, alternativt att deltagaren är ständig medlem, hedersmedlem eller hedersordförande.

- Man får inte delta med bilder som tidigare har placerat sig i månadstävlingarna

- Den tävlande skall följa reglerna för Årets fotograf-tävlingen

 

Regler gällande bilderna

- En fotograf får delta i en månadstävling med högst två bilder

- Man får inte lägga till vattenstämpel, bildens eller fotografens namn, logo eller dylikt

- Bildmanipulering är tillåten

 

Tävlingsbildfilen, dess storlek och namngivning

Obs! Storleksbegränsningarna är rekommendationer

- Bilderna får beskäras fritt, men det rekommenderas att bildens långa sida är minst 1920 pixlar.

- Tävlingsbildfilens storlek: förminska och spara bilden i jpg-format, så att den längre sidan är minst 1920 pixlar.

- Namngivning av bildfilen: filnamnet skall innehålla bildens namn och fotografens namn eller initialer (t.ex. Vinterdag_Kirsi_Kuvaaja.jpg).

- Fotografen ansvarar för bildfilernas tekniska funktion.

 

Fotografens ansvar

- Fotografen skall ha fulla rättigheter till bilden och dess publicering. Fotografen ansvarar för att personer som syns och kan identifieras på bilden har givit sitt samtycke till publicering av bilden, om den är tagen på annan än offentlig plats.

 

Leverering av bilderna

- Man kan delta i tävlingarna endast genom att skicka in bildfilerna per e-post till adressen kamera67@gmail.com. Genom att skicka bilderna förbinder sig fotografen att följa tävlingsreglerna och garanterar att hon eller han har de rättigheter till bilderna, som reglerna föreskriver.

- Ge e-postmeddelandet en sådan rubrik, att det lätt kan identifieras som bidrag till månadstävlingen (t.ex. Januari 2020 månadstävling).

- Bildfilerna skall skickas till ovan nämnda e-postadress senast kl. 21 på fredagen före månadsmötet.

 

Bedömning av bilderna

- När föreningens medlemskår inte fungerar som domare, skall bedömning ske på ett konstruktivt sätt.

- När föreningens medlemskår fungerar som domare

 • Var och en som deltar i omröstningen ger 3 poäng åt den bästa bilden, 2 poäng åt den nästbästa och 1 poäng åt den tredje. Man får inte rösta på sina egna bilder.

 • Om flera bilder får lika många poäng (bland de fem bästa), kommer den bild som har fler förstaplaceringar före. Om det finns lika många förstaplaceringar, räknas andraplaceringarna. Om bilderna trots det är jämbördiga, delar de placeringen.

- Domarens / domarkårens beslut kan inte överklagas.

 

Tillkännagivande av resultat

Resultatet i månadens bild-tävlingen tillkännages i samband med månadsmötet, den andra tisdagen i månaden. I juni – augusti ordnas inga månadstävlingar.
- Resultaten i månadens bild och årets fotograf-tävlingarna publiceras på Kamera-67:s hemsida (www.kamera67.fi) där bilderna som placerat sig på platserna 1–5 i månadstävlingarna visas med eventuella kommentarer från domaren.
- Därtill publiceras resultaten i månadens bild och årets fotograf-tävlingarna på Kamera-67:s Facebook-grupp (https://www.facebook.com/groups/179484705407567/).

 

Bilder som inte placerat sig

- Arrangören kan publicera bilder som inte placerat sig, om inte fotografen uttryckligen förbjudit det.

- Alla bilder som deltagit (frånsett sådana där fotografen förbjudit det) kan publiceras i föreningens Facebook-grupp. Därifrån avlägsnas de efter följande månadstävling.

 

Arrangörens ansvar och rättigheter

- Arrangören förbinder sig att hantera de bildfiler som inlämnats till tävlingen med noggrannhet. Arrangören har rätt att lagra bilderna för bedömning och för användning i enlighet med tävlingsreglerna.

- Föreningens styrelse har rätt att göra justeringar i tävlingsreglerna.

bottom of page